Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygging av gassrørledning

Gassco AS har fått samtykke til ombygging av gassrørledningen Ekofisk-Emden i forbindelse med utfasing av kompressorinnretningen B-11


På bakgrunn av studier som Gassco har gjennomført, er det besluttet å bygge legge gassrørledningen fra Ekofisk til Emden (Norpipe) utenom kompressorinnretningen B-11, med sikte på senere fjerning av innretningen.

Arbeidet vil bli gjennomført i forbindelse med revisjonsstansen i Ekofiskområdet sommeren 2013, og innebærer installering av en 340 meter lang "bypass" på den 36 tommer store rørledningen. Havdypet ved innretningen er ca 34 meter.

Regelverket krever at operatøren søker om samtykke før utføring av større ombygginger eller endring av bruksformål hvis ikke disse er dekket i godkjent plan for utbygging og drift (PUD),

Ptil har nå gitt Gassco samtykke til denne ombyggingen.


Journal 2011/855

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77