Gå til hovedinnhold

Samtykke til Norske Shell

Ptil har gitt A/S Norske Shell samtykke til bruk av Nyhamna Gas Plant Expansion Facilities.


Landanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal ble tatt i bruk i 2003, som gassbehandlingsanlegg for Ormen Lange-feltet i Norskehavet.

Nyhamna er nå under utvidelse for å ta imot gass fra rørledningen Polarled. Gassrørledningen Polarled knytter feltet Aasta Hansteen til det norske gasstransportsystemet.

Utvidelsen av Nyhamna innebærer økning av prosesskapasitet fra 70 millioner standard kubikkmeter (Sm3) per dag til 84 millioner Sm3 per dag.

Utvidelsen omfatter blant annet mottaksanlegg og -fasiliteter for Polarled, to nye kompressorer på land for gasskompresjon for Ormen Lange, oppgradering av støttesystemer og bygging av en ny kompressor for å øke eksportkapasiteten gjennom rørledningen Langeled, som går fra Nyhamna, via Sleipner til Easington i Storbritannia.

Ptil har nå gitt Norske Shell samtykke til å ta i bruk de delene av landanlegget som inngår i utvidelsen.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77