Gå til hovedinnhold

Samtykke til mindre ombygging på Kårstø

Statoil har fått samtykke til å utføre tiltak, rehabilitering og mindre ombygging i havnebygget på Kårstø.


Samtykket gjelder rehabilitering/oppgradering av havnebygg på Kårstø Terminal. Arbeidet omfatter blant annet oppgradering og gjennomgang av brannskiller, oppussing av garderober og mindre innvendig ombygging.

Gassprosesseringsanlegget på Kårstø har vært i drift siden 1985. Havnebygget ble oppført som en del av første utbyggingstrinn på Kårstø i 1984/1985.

Virksomheten på Kårstø omfatter behandling av rikgass fra Tampenområdet, kondensat fra Sleipnerområdet og rikgass fra Haltenbanken.

Fra Kårstø eksporteres gass til kontinentet i rørledninger, mens stabilisert kondensat, etan, propan, butan og nafta fraktes med skip.

Gassco er operatør for Kårstøanlegget, mens Statoil er teknisk tjenesteyter.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064