Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring på Grane

Statoil har fått samtykke til leteboring av brønn 25/11-27 på Grane-feltet med den flyttbare boreinnretningen Songa Trym


Statoil er operatør på Grane-feltet, som har vært i produksjon siden 2003. Feltet er bygget ut med en integrert bolig-, bore- og prosessinnretning. Statoil har søkt om samtykke til boring av en letebrønn i en nærliggende struktur for å undersøke reservoaregenskapene i dette.

Brønnen vil ha betegnelsen 25/11-27 og er planlagt boret på koordinatene

59° 14' 15.78" N
02° 32' 51.25" Ø

Lokasjonen befinner seg 132 km vest for Utsira i Rogaland. Havdypet på stedet er 126 meter.

Boringen er planlagt startet tidlig i mai, og har en forventet varighet på 28 dager. Brønnen vil deretter blir permament plugget og forlatt.

Brønnen skal bores med den flyttbare boreinnretningen Songa Trym. 

 

Songa Trym (bildet) er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H-3, bygget i 1976 med flere senere modifikasjoner. Innretningen, som opereres av Songa Offshore, er registrert i Norge og har klasse i DnV. Den fikk samsvaruttalelse (SUT) første gang i 2009, og ny SUT i februar 2013 som følge av eierskifte.


Journal 2013/423

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064