Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Hercules – brønn 7220/5-2 og 7219/8-2

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til leteboring med den flyttbare boreinnretningen West Hercules i Barentshavet.


Samtykket omfatter boring av brønnene 7220/5-2 (utvinningstillatelse 532) og 7219/8-2 (utvinningstillatelse 608).

Innretningens planlagte posisjon ved boring av brønn 7220/5-2 er:

  • 72° 33' 40,29" Nord
  • 20° 23' 54,84" Øst

Vanndypet på stedet er 398 meter.

Denne brønnen har fått prospektnavnet Nunatak.

Innretningens planlagte posisjon ved boring av brønn 7219/8-2 er:

  • 72° 19' 17,35" Nord
  • 19° 35' 21,13" Øst

Vanndypet på stedet er 344 meter.

Brønnen har fått prospektnavnet Iskrystall.

Brønnene ligger cirka 38 km fra hverandre og begge er cirka 200 kilometer fra nærmeste land.

7220/5-2 skal bores først. Planlagt oppstart for denne boreoperasjonen er siste halvdel av april.

West Hercules (over) er en 6.generasjon halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i 2008 ved Daewoo Shipyard, Sør-Korea. Innretningen kan operere på vanndyp fra 100 til 3000 meter.

Driftsentreprenør for West Hercules er North Atlantic Drilling med operasjonskontor i Dusavik i Stavanger. Riggen er registrert i Panama med Det Norske Veritas som klassifiseringsselskap.

West Hercules fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil 21. desember 2012.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064