Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Hercules

Statoil Petroleum as har fått samtykke til leteboring av brønn 7220/ 7-3 i Barentshavet.


Statoil har, som operatør i utvinningstillatelse 532, søkt om samtykke til leteboring i brønn 7220/ 7-3.

Brønnen skal bores med den flyttbare boreinnretningen West Hercules, og tidligste borestart er februar 2014.

Riggens planlagte posisjon under boring er:

  • 72° 24' 08.7"N
  • 20° 08' 02.7"Ø

Havdyp på stedet er 342 meter. Varigheten av aktiviteten er planlagt til 41 dager.

West Hercules er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GVA 7500, bygget i 2008 ved Daewoo Shipyard, Sør-Korea. Innretningen er senere oppgradert for å kunne operere helårlig i Barentshavet. Den fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Petroleumstilsynet i desember 2012.

West Hercules opereres av North Atlantic Drilling med operasjonskontor i Stavanger. Den er registrert i Panama med DnV som klassifikasjonsselskap.
 

Journal 2014/12

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064