Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Alpha – brønn 6506/9-2 S

Samtykke: Centrica Energi har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen West Alpha.


Brønn 6506/9-2 S ligger 252 kilometer vest for Brønnøysund (kartet) og tilhører utvinningstillatelse 433.

Location of the well

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 65° 15' 50.97",  Ø 6° 44' 04.26". Vanndyp på stedet er 281 meter.

Planlagt borestart er i februar 2010. Aktiviteten har en forventet varighet på 78 dager.

West Alpha er en Ultra Yatzy boreinnretning, bygget i 1986. Innretningen er modifisert flere ganger og er registrert i Panama med Det Norske Veritas som klassifiseringsselskap.

West Alpha opereres av Seadrill med operasjonskontor i Stavanger. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001.

I forbindelse med vår behandling av søknaden, ble det den 19. januar ført tilsyn med Centricas planlegging og gjennomføring av boreoperasjonen.

Lenke til artikkel om tilsyn med Centrica

Med utgangspunkt i det ansvaret som ligger hos rettighetshavergruppen, har vi i tillegg innhentet denne gruppens samlede vurdering av risikoforhold knyttet til aktiviteten og operatørens ressurser for å styre aktiviteten.

Vi har også deltatt som observatører i to beredskapsøvelser med operatøren. Rapporten etter tilsynet påviste avvik fra krav til styring av virksomheten og beredskapsforhold, og pekte på et forbedringspunkt når det gjelder Centricas organisasjon.

Centrica har vurdert nevnte forhold, og identifisert en rekke kompenserende tiltak. En forutsetning for samtykket er derfor at disse tiltakene, oppsummert i en tidfestet og forpliktende plan, gjennomføres som beskrevet.

,
E-post: |