Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – brønn 9/2-11

Samtykke: Talisman Energy Norge AS (TENAS) har fått samtykke til leteboring i den sørlige Nordsjøen med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Når en operatør vil starte aktivitet på norsk sokkel, må det innhentes samtykke fra myndighetene.

HMS-myndigheten sier ved utstedelse av samtykket at man har tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden

Les mer

Samtykket gjelder boring av letebrønn 9/2-11 som ligger ca 11 kilometer nord for Yme (kart) og tilhører utvinningstillatelse 316 DS.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:
 
N 57° 55' 21.466",  Ø 4° 33' 35.709". Vanndyp på stedet er ca 100 meter.

Oppstart for boringen er i mars 2010. Aktiviteten har en forventet varighet på ca 40 dager.

Transocean Winner er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |