Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – brønn 24/9-10 S

Marathon Petroleum Company (Norway) har fått samtykke til leteboring i den midtre delen av Nordsjøen med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 24/9-10 S som tilhører utvinningstillatelse 340/340 BS.

Det er planlagt en retningsstyrt brønnbane, og avhenging av resultat kan det bli boret ett sidesteg.

Brønnen ligger ca 120 nautiske mil vest for Stavanger og har følgende geografiske koordinater:

N 59° 16' 34.729",  Ø 1° 44' 36.129". Vanndyp på stedet er ca 120 meter.

Antatt tidspunkt for borestart er oktober 2010. Operasjonen har en varighet på mellom 26 og 41 dager, avhengig av om det bores et sidesteg.

Transocean Winner (over) er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal i Gøteborg i Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |