Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – brønn 15/12-23

Samtykke: Talisman Energy Norge AS (TENAS) har fått samtykke til leteboring i den sørlige Nordsjøen med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 15/12-23 som tilhører utvinningstillatelse 038D og ligger i Vargområdet ca 230 km vest for Rogalandskysten.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 58° 13' 5.550",  Ø 1° 53' 3.580". Vanndybden på stedet er ca 100 meter.

I følge samtykkesøknaden vil boringen starte i slutten av april 2010. Aktiviteten har en estimert varighet på 125 dager.

Transocean Winner

Transocean Winner (foto) er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |