Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Leader – brønn 35/1-2 S

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) samtykke til leteboring i utvinningstillatelse 269 med den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader.


Samtykket gjelder boring av undersøkelsesbrønn 35/1-2 S i utvinningstillatelse 269 i Nordsjøen. Prospektet som skal undersøkes har fått navnet Soleie.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

  • 61° 51' 56,0" Nord
  • 03° 03' 20,6" Øst

Borestedet ligger i nordlig del av Nordsjøen, cirka 67 kilometer nordøst for Snorrefeltet og 72 kilometer nordvest for Gjøa.

Vanndypet på stedet er 409 meter.

Boringen planlegges igangsatt så snart Transocean Leader har avsluttet boringen av brønn 15/3-9 for Statoil.

Den planlagte boreoperasjonen har en estimert varighet på 105 døgn.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 269, med en eierandel på 100 prosent.

Transocean Leader (over) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore North Sea Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil 16.12.2004.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77