Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Leader – brønn 15/3-9

Samtykke: Statoil har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen Transocean Leader.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 15/3-9 som tilhører utvinningstillatelse 187. Brønnen ligger i den sørlige Nordsjøen ca 200 kilometer vest for Karmøy, og 12 kilometer nord for Glitne.

Innretningens planlagte geografiske posisjon ved boringen er:

N 58° 49' 14.0",  Ø 1° 46' 20.7". Vanndypet på stedet er 108 meter.

Boringen planlegges igangsatt så snart Transocean Leader har avsluttet boreoperasjonen på Morvin for Statoil (lenke).

Tidligst oppstart er medio februar 2010. Boringen har en estimert varighet på 122 dager.

Transocean Leader

Transocean Leader (foto) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 16.12.2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |