Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Arctic

VNG Norge AS har fått samtykke til leteboring av brønn 6406/12-3 S og A i utvinningstillatelse 586 i Norskehavet med den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic. 

Vanndypet på stedet er 324 meter.

Boringen er planlagt startet november 2013 og vil ha en varighet på 53 dager, avhengig av funn.

Transocean Arctic opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004. 


Journal 2013/1094 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064