Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Songa Delta - brønn 33/6 S og 33/6-3 A

Suncor Energy Norge AS har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen Songa Delta.


Samtykke gjelder boring av letebrønn 33/6 S og 33/6-3A som tilhører utvinningstillatelse 375.

Forventet oppstart for boringen er mars 2012. Boretiden er beregnet til 130 dager, inkludert testing av brønnen.

 


Songa Delta
 

Den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Delta er eid av Songa Offshore og operert av Odfjell Drilling.

Songa Delta er en 3. generasjons flyttbar boreinnretning av typen Ocean Ranger, ferdigstilt ved Rauma Repola i Finland i 1981. Innretningen er modifisert flere ganger, og er registert i Norge med Det Norske Veritas (DNV) som klassifiseringsselskap.

Songa Delta fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) i juni 2009.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77