Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Polar Pioneer - brønn 7119/12-4

Statoil har fått samtykke til leteboring på Tromsøflaket med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Les også pressemelding fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif):

Omfattende beredskapskrav i Barentshavet

Samtykket gjelder boring av letebrønn 7119/12-4 som tilhører utvinningstillatelse 488.

Polar Pioneer vil bore fra følgende posisjon:

N 71° 01’ 42,91”, Ø 19° 49’ 20.56”. Vanndyp på stedet er 191 meter. Avstand til nærmeste land er 80 km, Nord-Fugløy.Lokasjonskart (kilde: Statoil)

Når boringen kan starte, er avhengig av pågående operasjoner på Tordis og Statfjord, samt rekkefølgen på Statoil og ENIs letebrønner i Barentshavet/Tromsøflaket. Oppstart kan bli i oktober 2010.

Operasjonen har en estimert varighet på 45 dager.

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore

Polar Pioneer er en Sonat/Hitachi designet, halvt nedsenkbar boreinnretning, bygget i 1985.

Innretningen gjennomgikk hovedklassing ved Hanøytangen sommeren 2009.

Under dette verkstedsoppholdet ble det gjennomført store oppgraderinger som ny drillerbu, en ny hovedkran, nye hovedtavler, nytt kjemikaliemiksesystem, nytt styringssystem for ankervinsjer, samt større overhaling av kraner og boreutstyr.

Innretningen fikk Ptils samsvarsuttalelse i mai 2004.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77