Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – brønn 6407/2-6 S

Samtykke: Statoil har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 473 og ligger ca 50 kilometer sør for Åsgard.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 64° 46' 17,2", Ø 07° 36' 18,9". Vanndyp på stedet er 250 meter.

Boringen planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet leteboringen på brønn 6608/10-14 S (lenke). Estimert tidspunkt for borestart er medio mars 2010. Aktiviteten har en forventet varighet på 54 dager.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en halvt nedsenkbar, 3. generasjons boreinnretning av type Bingo 3000, bygget i 1982. Den opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |