Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard - brønn 34/7-35 S

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til boring av letebrønn 34/7-35 S med den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard.


Brønn 34/7-35 S (”Karpe & Svarthå”) tilhører utvinningstillatelse 552, og ligger i blokk 34/7 i nordlig del av Nordsjøen, cirka ti kilometer nord for Gullfaks C.

Innretningens planlagte posisjon ved boringen er:

  • 61° 18' 3.708" Nord
  • 02° 12' 18.883" Øst

Vanndypet på stedet er 261 meter.

Boreoperasjonen planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av topphull på Stjerne.

Tidligste tidspunkt for operasjonen er 1. mai 2012. Aktiviteten har en estimert varighet på 64 dager.

Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard ble bygget i 1982 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2004.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77