Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard - brønn 25/5-7

Total E&P Norge AS har fått samtykke til leteboring i den midtre delen av Nordsjøen med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Samtykket gjelder boring av brønn 25/5-7 som ligger ca 22 kilometer øst for Heimdal (se lokasjonskart), og tilhører utvinningstillatelse 102 C.

 

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 59° 39' 43.27",  Ø 2° 34' 15.37". Vanndyp på stedet er 118,5 meter.

Aktiviteten har en forventet varighet på 45 – 90 dager, alt etter omfang av testing og eventuell boring av sidesteg.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en halvt nedsenkbar, 3. generasjons boreinnretning av type Bingo 3000, bygget i 1982. Den opereres av Diamond Offshore Drilling Netherlands B.V.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |