Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard

Statoil Petroleum ASA har fått samtykke til leteboring med den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard.


Samtykket gjelder boring av brønn 25/11-26 som tilhører utvinningstillatelse 169. Brønnen er lokalisert i Nordsjøen, vest for Stavanger og ligger ca. 178 km fra Stavanger Lufthavn, Sola.

Riggens planlagte posisjon ved boring av brønn 25/11-26 er:

  • N 59° 14' 03.207"
  • Ø002° 36' 40.988"

Vanndyp på stedet er 130 meter.

Planlagt borestart er 4.januar 2013. Aktiviteten har en forventet varighet på 74 dager, avhengig om det gjøres funn.

 


Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap. Ocean Vanguard ble bygget i 1982 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2004.

Brev til Statoil Petroleum ASA

Journal 2012/1690

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064