Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard

Statoil har fått samtykke til boring av letebrønn 25/8-18 S i utvinningstillatelse 169 i Nordsjøen.


Brønnen skal bores med den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard. Tidligste borestart er april 2014 med en varighet på cirka 40 dager, avhengig av funn.

Riggens planlagte posisjon under boring er:

  • 59° 15' 01,1" N
  • 02° 37' 00,6" Ø

Havdypet på stedet er 129 meter.

Brønnen ligger i Nordsjøen, 12 km nordøst for Granefeltet og ca. 164 km fra nærmeste land, som er Utsira.

 

Journal 2014/261

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064