Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard - 16/2-17 B

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til leteboring av brønn 16/2-17 B ved Johan Sverdrup-feltet med den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard.


Statoil fikk i februar 2013 samtykke til boring av avgrensningsbrønnen 16/2-17 S ved Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og har nå fått samtykke til å bore letebrønn 16/2-17 B som et sidesteg til denne.

Riggens posisjon ved boringen er:

  • 58° 48' 16.00" Nord
  • 02° 31' 45.75" Øst

Vanndypet på stedet er 111 meter.

Boringen av hovedbrønnen ble påbegynt 21.3.2013. med sidestegsbrønnen vil aktiviteten ha en varighet inntil 150 dager.

Ocean Vanguard (over) opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap. Ocean Vanguard ble bygget i 1982 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2004.


Journal 2013/444
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77