Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Mærsk Guardian i blokk 3/4

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen Mærsk Guardian.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 3/4-2S som tilhører utvinningstillatelse 356 med Det norske som operatør (60%). Resol Exploration Norge AS er partner med 40% eierandeler.

Brønnen ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, ca. 62 kilometer vest for Ekofisk.

Brønn 3/4-2S har følgende geografiske koordinater:

N 56° 38' 47.239", Ø 004° 05' 38.177". Vanndyp på stedet er 51 meter.

Forventet tidligste oppstart for operasjonen er i månedsskifte sept/okt 2011. Varigheten for aktiviteten er beregnet til omlag 50 dager.

Eventuell brønntest er planlagt med 20 dager i tillegg, og et eventuelt sidesteg med ytterligere 14 dager ekstra, noe som gir en samlet operasjonsvarighet på inntil 84 dager.

Mærsk Guardian (kilde: Woodside)

Mærsk Guardian er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 1986 ved Hitachi-verftet i Japan. Den opereres av Maersk Drilling Norge AS.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i november 2002, denne er fornyet av Petroleumstilsynet (Ptil) i juli 2007.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |