Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Bredford Dolphin av brønn 35/9-6 S

Samtykke: RWEA-DEA Norge AS har fått samtykke til leteboring med Bredford Dolphin av brønn 35/9-6 S i utvinningstillatelse PL 420


Formålet med letebrønnen er å verifisere og evaluere hydrokarbonpotensialet i en formasjon i utvinningstillatelse PL 420.

Brønnen vil ligge ca 12 km vest for Gjøa-feltet og ca 50 km vest for norskekysten. Brønnen har følgende geografiske koordinater:

  •  N 61° 22’ 16.29”
  •  Ø 03° 41’ 33.54”

Vanndypet på stedet er 369 meter.

Boringen er planlagt startet i begynnelsen av august og vil ha en varighet på ca 55 dager.

Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare flyttbare boreinnretningen Bredford Dolphin, som eies av Fred Olsen ASA og opereres av Dolphin AS. Innretningen er av typen Aker H-3. Den ble bygget i 1976 og oppgradert i 2007. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil 28.6.2007.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96