Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents – brønn 6604/10-1

Samtykke: A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare boreinnretningen Aker Barents.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 6604/10-1 som tilhører utvinningstillatelse 326.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 66° 11' 0.10", Ø 4° 11' 42.79". Vanndyp på stedet er ca 1354 meter.

Forventet borestart er tidligst i mai 2010. Aktiviteten har en varighet på ca 90 – 120 dager.

Aker Barents (foto) er en 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 m og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg i 2. kvartal 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge. Den eies og opereres av Aker Drilling, med hovedkontor i Stavanger.

Aker Barents fikk samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009 (lenke).

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064