Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents – brønn 6603/5-1S

Samtykke: A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Aker Barents.


Når en operatør vil starte aktivitet på norsk sokkel, må det innhentes samtykke fra myndighetene.

HMS-myndigheten sier ved utstedelse av samtykket at man har tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden.

Les mer

Samtykket gjelder boring av letebrønn 6603/5-1S som tilhører utvinningstillatelse 392.

Brønnen ligger ca 400 km vest for Sandnessjøen (se kart) og har følgende geografiske koordinater:

N 66°34’33.2”,  Ø 3°32’46.1”. Vanndyp på stedet er ca 1452 meter.

Boringen skal starte mellom 1. mai og 1. september 2010 og har en forventet varighet på 122 dager.

Aker Barents er en såkalt 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 m og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg sommeren 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge.

Aker Barent fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2009 (lenke). Innretningen opereres av Aker Drilling Operations AS.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064