Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents – brønn 25/10-10

Samtykke: ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (Esso) har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen Aker Barents.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 25/10-10 som tilhører utvinningstillatelse 028S.

Brønnen ligger ca 107 nautiske mil vest for Stavanger og to nautiske mil vest for Balderfeltet.

Aker Barents vil bli plassert på en posisjon med følgende geografiske koordinater:

N 59° 11' 5.5",  Ø 2° 17' 50.7". Vanndyp på stedet er 123 meter.

I følge samtykkesøknaden er planlagt borestart i februar 2010. Aktiviteten har en estimert varighet på 44 dager.

Aker Barents (foto) er en såkalt 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 m og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg sommeren 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge.

Aker Barent fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2009 (lenke). Innretningen opereres av Aker Drilling Operations AS.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |