Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i blokk 7124/4

GDF SUEZ E&P Norge AS har fått samtykke til leteboring av brønn 7124/4-1S&A i Barentshavet med den flyttbare innretningen Aker Barents.


Samtykket gjelder boring av en letebrønn i utvinningstillatelse 530, med et mulig sidesteg. Brønnen er lokalisert ca. 53 nautiske mil nord for Hammerfest og ca. 95 nautiske mil nord-nordvest for Banak.

Brønnen har koordinatene N 71° 35' 16.159", Ø  24° 5' 56.842". Vanndypet på stedet er ca. 302 meter.

Boringen er planlagt startet i august 2011. Varigheten for aktiviteten er beregnet til ca. 55 dager (pluss 22 dager ved et eventuelt sidesteg).

Aker Barents er en såkalt 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 meter og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg sommeren 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge.

Aker Barents fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009 (lenke).

Innretningen eies og opereres av Aker Drilling, med hovedkontor i Stavanger.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |