Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i blokk 35/9 i den nordlige delen av Nordsjøen

Wintershall Norge AS har fått samtykke til boring av en letebrønn i et prospekt i utvinningstillatelse 418 i den nordlige delen av Nordsjøen. Boringen skal gjennomføres med den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic.


Wintershall er operatør i utvinningstillatelse 418, som ligger vest for Sognefjorden, mellom feltene Vega og Gjøa.

Letebrønnen skal bores som en hovedbrønn med et sidesteg, med betegnelsene 35/9-8 og 35/9-8A. Boringen er planlagt påbegynt i februar 2013 og vil ha en varighet på inntil 140 dager, inkludert eventuelle brønntester.

Hovedbrønnen vil ha overflatekoordinatene:

61° 17' 06.71" N
03° 40' 33.63" E

Lokasjonen befinner seg ca 207 km VSV for forsyningsbasen i Florø. Havdypet på stedet er 368 meter.

Boringen skal gjennomføres med den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic (bildet).
 

 


Transocean Arctic er en halvt nedsenkbar boreinnretning som eies og drives av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF. Den er av typen Marosso 56, og ble bygget i 1986 ved Mitsubishi Heavy Industries i Japan. 

Transocean Arctic er registrert på Marshalløyene og har klasse i DnV. Den fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Petroleumstilsynet i juli 2004.


Journal 2012/1896 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77