Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i blokk 16/1

Samtykke: Lundin Norway AS har fått samtykke til leteboring av brønn 16/1-15 i Nordsjøen


Brønnen skal bores i utvinningstillatelse 338 i Nordsjøen, 180 km vest for Jæren. Brønnen har koordinatene N 58° 52' 24'', Ø 02° 15' 41''. Vanndypet på stedet er 111 meter.

Boringen er planlagt startet i slutten av januar 2011 og vil vare i 39 dager, men inntil 96 dager dersom det gjøres funn som betinger formasjontest og boring av eventuelle sidestegsbrønner. 

Leteboringen skal gjennomføres med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin (bildet), som eies av Fred Olsen ASA og opereres av Dolphin AS. Innretningen ble bygget i 1976 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil  i juni 2007.

Lundin er operatør for utvinningstillatelse 338 med 50 prosent eierandel. De øvrige deltakerne i utvinningstillatelsen er Wintershall Norge ASA og RWE Dea Norge AS.

 


Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96