Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring – brønn 6407/4-2

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Transocean Leader.


Samtykket gjelder boring av brønn 6407/4-2, i utvinningstillatelse 429 i Norskehavet. Prospektet som skal undersøkes har fått navnet ”Spinell Sør”.

Brønnen har koordinatene N 64° 35' 36.8", Ø 07° 10' 35.6". Vanndypet på stedet er 221 meter.

Brønn 6407/4-2 ligger 146 kilometer fra Stokkøya i Sør -Trøndelag og korteste avstand til land er om lag 115 kilometer til Frøya.

Boringen planlegges igangsatt så snart Transocean Leader har avsluttet boringen av brønn 15/6-12 for Statoil. Tidligste oppstart er primo februar 2011.

Den planlagte operasjonen har en estimert varighet på 61 døgn.
Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 429 er Statoil (operatør, 70 prosent eierandel) og Dong (30 prosent).

Transocean Leader (over) er en Aker H-4.2 halvt nedsenkbar boreinnretning bygget i 1987 ved Hyundai Heavy Industries i Korea. Innretningen eies og opereres av Transocean Offshore Ltd, med Marshalløyene som flaggstat og DNV som klasseselskap.

Transocean Leader fikk samsvarsuttalelse (SUT) 16.12.2004.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77