Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring – brønn 16/8-3 S

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til leteboring med den flyttbare boreinnretningen Songa Trym i Nordsjøen.


Samtykket omfatter boring av brønn 16/8-3 S med opsjon for sidesteg. Brønnen tilhører utvinningstillatelse 360.

Målet med boringen er å undersøke et prospekt som har fått navnet «Lupin».

Songa Tryms planlagte posisjon ved boring av brønn 16/8-3 S er:

  • 58° 17' 43,36" Nord
  • 02° 34' 54,52” Øst

Vanndyp på stedet er 72 meter.

Boreoperasjonen skal etter planen starte i mars 2013, og har en forventet varighet på 72 dager.

Songa Trym er en halvt nedsenkbar flyttbar innretning av typen Aker H-3, bygget i Norge hos Aker Værdal i 1976.

Innretningen het fram til 2009 Deepsea Trym.

Songa Management AS i Stavanger har driftsansvaret for innretningen. Songa Trym er eid av Songa Offshore SE på Kypros.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77