Gå til hovedinnhold

Samtykke til leiteboring med Transocean Leader

Statoil har fått samtykke til leiteboring med den flyttbare boreinnretninga Transocean Leader for boring av brønn 25/8-18 S i den midtre delen av Nordsjøen.


Staden der brønnen skal borast ligg 12 km nordaust for Granefeltet og om lag 164 km frå næraste land, som er Utsira i Rogaland.

Koordinatene til boreinnretningen under boringa vil vera

59° 15' 01,1" N
02° 37' 00,6" A

Havdjupna på staden er 129 meter.

Boringa er berekna å vare i 33 dagar.

Transocean Leader vert operert av Transocean. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i desember 2004.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77