Gå til hovedinnhold

Samtykke til leiteboring med Leiv Eiriksson

Lundin Norway as har fått samtykke til å bore leitebrønn 7220/6-3 i Barentshavet.


Lundin Norway as (Lundin) er operatør i utvinningsløyve 609. Løyvet omfatter blokk 7220/6 som ligg cirka 190 km fra Bjørnøya.

Dei geografiske koordinatorane er:

72o 43' 41,12"N 
20o 50' 54,67"A

Boringa vil starte i juli og vare i cirka 34 dagar, avhengig av funn.

Brønnen skal borast med Leiv Eiriksson, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen SS Trosvik Bingo 9000, eigd og operert av Ocean Rig.

Leiv Eriksson fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2008.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77