Gå til hovedinnhold

Samtykke til leiteboring i Norskehavet

Wintershall har fått samtykke til å bore ein leitebrønn i Norskehavet.


Wintershall Norge as (Wintershall) er operatør for utvinningstillatelse 894 i Norskehavet. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 6604/5 i eit funn kalla Balderbrå.

Boringa er planlagd å starte tidlegast 1. oktober 2017 og vil vare i 36 dagar, avhengig av funn.

Brønnen vil ha dei geografiske koordinatane:

  • 66° 35' 37,43" N
  • 04° 32' 56,54" A

Havdjupna på staden er på rundt 1220 meter.

Brønnen skal boras med West Phoenix, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritim CS50, operert av North Atlantic Drilling.

West Phoenix fekk samsvarsfråsegn frå Ptil i juni 2008.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95