Gå til hovedinnhold

Samtykke til leiteboring for Eni Norge

Eni Norge har fått samtykke til å bore ein leitebrønn i blokk 7222 i Barentshavet.


Eni Norge er operatør for utvinningsløyve 226 i Barentshavet. Brønnen skal borast i eit prospekt kalt Aurelia og har nemninga 7222/1-1.

Dei geografiske koordinatane er:

72° 56’ 45.9401” N
22° 19’ 26.1847“ A

Havdjupna på staden er 424 meter.

Boringa er rekna å vare i inntil 58 dagar, avhengig av funn.
 


Boringa skal gjennomførsast med Scarabeo 8 som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss CS 50 MkII. Innretninga er vinterisert og bygd for å kunne arbeide på havdjup frå 70 til 3050 meter.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77