Gå til hovedinnhold

Samtykke til leiteboring

Statoil Petroleum as (Statoil) er operatør for utvinningsløyve 190 i Nordsjøen. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 30/8- 5.


Boringa er planlagt å starta i november 2017 og har ei varigheit på om lag 99 dagar, avhengig av funn.

Brønnen vil ha dei geografiske koordinatane:

  • 60° 28' 15,42" N
  • 02° 36' 15,58" A

Havdjupna på staden er på rundt 92 meter.

Brønnen skal borast med Deepsea Atlantic, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen MODU GVA 7500. Innretninga vert operert av Odfjell Drilling AS. Deepsea Atlantic sto ferdig i 2009, er registrert i Noreg og har klasse i DNV GL.

Deepsea Atlantic fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2009.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77