Gå til hovedinnhold

Samtykke til leiteboring

OMV Norge AS (OMV) er operatør for utvinningsløyve 537 i blokk 7324/8 i Barentshavet.


OMV skal bore brønn 7324/8-2 Bjaaland, for å undersøke potensialet i funnet.

Forventa oppstart er april 2015, med ei varigheit på cirka 47 dagar, avhengig av funn.

Leiv Eiriksson er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen SS Trosvik Bingo 9000. Innretninga er eigd av Ocean Rig og vert operert av Rig Management Norway.

Leiv Eiriksson er registrert på Bahamas og klassifisert hos DNV GL.

Leiv Eiriksson fekk samsvarsfråsegn frå Ptil i juli 2008.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064