Gå til hovedinnhold

Samtykke til installasjon og midlertidig drift – Heimdal

Statoil har fått samtykke til installasjon og midlertidig drift av modulær borerigg på Heimdal-innretningen.


Installasjon vil starte tredje kvartal 2014, og planlagt driftsstart er november samme år.

Heimdal er et gassfelt som ligger på 120 meters havdyp i den midtre delen av Nordsjøen, lokalisert i blokk 25/4. Feltet er bygget ut med en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning med stålunderstell.

Heimdal har i dag to hovedinnretninger, Heimdal Main Platform (HMP) og Heimdal Riser Platform (HRP), og fungerer som et gassknutepunkt i Nordsjøen under navnet Heimdal Gass Senter (HGS).

 

Journal 2014/706

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77