Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i 2010 – BP

Samtykke: BP Norge AS har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i 2010 på Valhall, Hod, Tambar og Ula/Oselvar.


Samtykket gjelder selskapets prosjekt “BP(N) Diving 2010”.  Første fase av prosjektet skal starte i mai og vil ha en varighet på ca 25 dager.

Andre fase starter i oktober og vil foregå i løp av 6-10 dager.

Arbeidet inkluderer blant annet vedlikehold, utskifting av utstyr og inspeksjoner.

DSV Seven Pelican

Dykkingen vil foregå i vanndybder mellom 10 og 73 meter, og vil bli utført av Subsea7 (SS7) med fartøyet  DSV Seven Pelican.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064