Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO).


Samtykket gjelder reparasjon av Eldfisk oljerørledning og bytte av en bryter på Teeside oljerørledning.

Arbeidene utføres av Subsea 7 med fartøyet DSV Seven Pelican (foto). Planlagt operasjonsstart er i juni 2010.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |