Gå til hovedinnhold

Samtykke til forlenga levetid av Vesterled

Gassco har fått samtykke til forlenga levetid av røyrleidningssystemet Vesterled.


Vi har no gitt Gassco samtykke til at røyrleidninga kan opererast fram til utvinningsløyvet løpar ut i 2028.

Vesterled fraktar tørrgass frå Heimdal stigerøyrsplattform, til St.Fergus i Storbritannia.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95