Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning og sluttdisponering på Ekofisk 2/4Q

ConocoPhillips har fått samtykke til fjerning og sluttdisponering av bustad og kontormodular på Ekofisk 2/4Q i utvinningsløyve 018.


Ekofisk 2/4Q er lokalisert i Ekofisk-komplekset og har fungert som ein kombinert bustad-og kontormodul.

Aktiviteten er planlagd starta i juni 2014.

Ekofisk er eit oljefelt som ligg på 70-75 meter havdjup i den sørlege delen av Nordsjøen.


Journal 2014/459