Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning og disponering - Valhall QP overbygning og bro

Vi har gitt Aker BP samtykke til fjerning og disponering av Valhall QP overbygning og bro.


Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Aker BP har søkt Ptil om samtykke til fjerning og disponering av Valhall QP overbygning og bro. Vi har nå gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykket, jfr. styringsforskriften § 25 (4) bokstav d, gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med søknaden og med de forutsetninger og forpliktelser dette representerer

Se også brev fra Ptil til Aker BP under.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77