Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning av TOGI bunnrammeinstallasjon

Statoil har fått samtykke til å fjerne Troll Oseberg Gass Injeksjon (TOGI) bunnramme fra havbunnen og transportere den til land for opphugging og gjenvinning.


TOGI-innretningen tilhører utvinningstillatelse 085 og er lokalisert sør for Troll Øst i blokk 31/6.

Samtykket omfatter fjerning av selve TOGI bunnrammestrukturen og vil bestå av følgende hovedtiltak:

• Mobilisering av Saipems tungløft-fartøy ”SSCV S7000”
• Heving fra havbunnen og slep av bunnrammen fra blokk 31/6 til landanlegg ved Leirvik på Stord, via Bømlafjorden
• Rydding av havbunnen i etterkant av fjerning av bunnrammen

Posisjonen til TOGI-innretningen er:

• 67° 15' 717,3" Nord
• 53° 60' 43,8" Øst

Havdypet på stedet er 302 meter.

Aktiviteten planlegges gjennomført i løpet av juli-august 2012.

 


TOGI bunnrammeistallasjonTOGI er en undervannsinnretning for opptil seks brønner, hvorav fem brønner har vært installerte. Innretningen leverte gass fra Troll-feltet for injeksjon i Oseberg, via en 48 kilometer lang 20“ rørledning, fra 1991 frem til 2002.
 

Brev til Statoil Petroleum AS
 

Journal 2012/607
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77