Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning av lastebøyer – Gullfaks

Statoil har fått samtykke til å fjerne SPM1 og SPM2 lastebøyer på Gullfaks.


Gullfaksfeltet er et olje- og gassfelt lokalisert i blokk 34/10 i Nordsjøen.

Samtykket omfatter fjerning, transport og avhending av SPM1 og SPM2 lastebøyer på Gullfaks.

Lokasjonen for SPM 1 og SPM 2 er:

SPM 1:

61° 11' 34,4" N
2° 09' 27,8" Ø

SPM 2:

61° 10' 07,3" N
2° 13' 46,7" Ø

Havdypet på stedet er 136 meter.

Aktiviteten planlegges startet i løpet av april 2014.

 

Journal 2014/54
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064