Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning av Ekofisk 2/4 G

BP Norge as (BP) har fått samtykke til fjerning av toppdekket på 2/4 G-innretninga.


Ekofisk er eit oljefelt som ligg på 70-75 meters havdjup i den sørlege delen av Nordsjøen og var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon.

Ekofisk 2/4 G, eigd av utvinningsløyve for Valhall, er ei stigerøyrsinnretning som knytter Valhallfeltet til Ekofisk. Mellom Valhall og Ekofisk går det to 20” røyrleidningar, ein for olje og ein for gass. Frå Ekofisk blir olja transportert til Teesside og gassen til Emden.

Fjerninga er planlagd starta i juni 2016.

Ptil har no gitt BP samtykke til fjerning av innretninga.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95