Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning av beredskapsfartøy

Norske Shell har fått samtykke til fjerning av dedikert beredskapsfartøy på Draugen-feltet.


Draugen-feltet ligger i Norskehavet på 250 meters havdyp. Feltet ble funnet i 1984 og utvinningen startet i oktober 1993.

Det er utført en oppdatert konsekvensvurdering om å ta bort det dedikerte beredskapsfartøyet i 2010. Denne viser at det er mulig å fjerne fartøyet og fortsatt møte ytelseskravene til beredskap.

Dette forutsetter at det gjøres noen oppgraderinger og at deler av virksomheten på Draugenfeltet tilpasses situasjonen uten standbyfartøy.

Den viktigste oppgraderingen er at Draugen utstyres med en ny MOB-båt med blant annet redundant motor.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064