Gå til hovedinnhold

Samtykke til Equinor - Johan Sverdrupfeltet

Vi har gitt Equinor samtykke til å ta i bruk delar av prosessinnretninga (P1) på Johan Sverdrupfeltet under oppkopling, ferdigstilling og forberedelse til oppstart.


Prosessinnretninga er den tredje av fire innretningar som skal innstallerast på Johan Sverdrupfeltet i den første fasen av feltutbygginga (fase 1).

Dei ulike innretningane og anlegga i fase 1 vil klargjerast og ferdigstillast for bruk i perioden frå andre kvartal 2018 til fjerde kvartal 2019.

Produksjonsstart for Johan Sverdrup er planlagd i fjerde kvartal i 2019.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77