Gå til hovedinnhold

Samtykke til endring av områdeberedskap Halten Nordland

Vi har gitt Statoil samtykke til endring av områdeberedskap for Halten Nordland.


I samband med utbygginga av Aasta Hansteenfeltet i Norskehavet, har Statoil søkt om samtykke til å endre den etablerte områdeberedskapen for området Halten Nordland.

Vi har no gitt Statoil samtykke til dette.

Områdeberedskap
Områdeberedskap inneber samarbeid om beredskap mellom fleire innretningar og felt, der føremålet er å dele på maritime og luftborne beredskapsressursar. Desse ressursane kan omfatte eitt eller fleire beredskapsfartøy og redningshelikopter.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77