Gå til hovedinnhold

Samtykke til disponering av innretninger på Ekofiskfeltet

Vi har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) samtykke til disponering av innretningene Ekofisk 2/4 H, Ekofisk 2/4 A, Ekofisk 2/4 FTP og Ekofisk 2/4 Q.


ConocoPhillips har søkt Ptil om samtykke til disponering av innretningene Ekofisk 2/4 H, Ekofisk 2/4 A, Ekofisk 2/4 FTP og Ekofisk 2/4 Q. Vi har nå gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykket, jf. styringsforskriften § 25(4) d), gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med søknaden og med de forutsetninger og forpliktelser dette representerer, men på følgende vilkår:

ConocoPhillips Skandinavia AS skal påse at alt arbeid om bord på innretningene i forbindelse med fjerningsaktivitetene på Eko2/4 A, 2/4 H, 2/4 Q og 2/4 FTP planlegges og vil bli utført i henhold til petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med underliggende HMS-forskrifter, herunder krav til arbeidstid, jf. rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften.

Se også brev fra Ptil til ConocoPhillips under.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77